ทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดสุพรรณบุรี

( TO BE NUMBER ONE ) เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด